mr. Marielle Van Hoek

Marielle Van Hoek - Triple A Attorneys

mr. Marielle Van Hoek
verkade@triplea.law

Marielle Van Hoek heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en studeerde in 1995 af in de afstudeerrichting Internationaal Recht. Na haar studie heeft zij een jaar in Honduras gewerkt bij een ontwikkelingsbank alwaar zij Spaans heeft leren spreken. Van 1998 tot 2013 was zij als (senior) jurist in dienst bij de Directie Procesvertegenwoordiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, laatstelijk als leidinggevende.

In 2013 besloot zij met haar gezin naar Curaçao te verhuizen alwaar zij haar juridische loopbaan heeft verplaatst van de publieke naar de commerciele sector en twee jaar heeft gewerkt bij een locale dienstverlener op het gebied van Immigratie en Relocatie. Vervolgens is zij enige tijd werkzaam geweest in de Trustsector op Curaçao totdat zij in 2017 de overstap naar de advocatuur heeft gemaakt.

Marielle is daarnaast gecertificeerd Mediator. Zij spreekt Nederlands, Engels en Spaans.

Marielle Van Hoek - Triple A Attorneys

Voor de juridische dienstverlening aan onze cliënten hanteren onze Triple A Advocaten vanzelfsprekend ook deze hoogste Triple A kwaliteitsstandaard. Ons team wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een toegewijde en pro-actieve instelling, die continu streven naar uitmuntendheid. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn daarbij de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten. Deze principes worden toegepast in elke facet van ons werk, zowel op juridisch gebied als daarbuiten. Wij van Triple A Advocaten denken graag met u mee om tot een praktische, maar ook zo gunstig mogelijke oplossing voor u te komen. U mag dan ook van onze Triple A Advocaten verwachten dat wij met onze doordachte strategieën en innovatieve aanpak voor u het beste resultaat zullen nastreven.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact op met Triple A Attorneys voor professioneel juridisch advies en ondersteuning op maat in complexe zaken.

Triple A Attorneys Logo