Onze Advocaten

Het team van advocaten wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten.

Kennis, in de zin van specialistische kennis op een groot aantal rechtsgebieden, zowel civiel-, bestuurs- als strafrechtelijke, hangt nauw samen met ervaring. En beiden zijn ruimschoots aanwezig. Door de veelzijdigheid en verschil-lende achtergronden en interesses van de partners is een grote mate van kennis en ervaringen beschikbaar. Op juridisch vlak, maar óók in het maatschappelijk bestel en het bedrijfsleven.

Mede hierdoor is de vaardigheid aanwezig zich snel te verplaatsen in cliënten en tot de kern van de zaak door te dringen. Om vervolgens met volledige toewijding de belangen te behartigen, waarbij verwacht mag worden dat de advocaten van Triple A Advocaten vasthoudend zullen zijn en voor de cliënt het beste resultaat zullen nastreven. Op integere wijze. Want integriteit staat bij Bokkes Advocaten hoog in ’t vaandel. Door te allen tijde eerlijk en oprecht te handelen worden de belangen van cliënten optimaal behartigd.

Triple Attorneys - Lawyers

Het team van advocaten wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten.

Kennis, in de zin van specialistische kennis op een groot aantal rechtsgebieden, zowel civiel-, bestuurs- als strafrechtelijke, hangt nauw samen met ervaring. En beiden zijn ruimschoots aanwezig. Door de veelzijdigheid en verschil-lende achtergronden en interesses van de partners is een grote mate van kennis en ervaringen beschikbaar. Op juridisch vlak, maar óók in het maatschappelijk bestel en het bedrijfsleven.

Mede hierdoor is de vaardigheid aanwezig zich snel te verplaatsen in cliënten en tot de kern van de zaak door te dringen. Om vervolgens met volledige toewijding de belangen te behartigen, waarbij verwacht mag worden dat de advocaten van Triple A Advocaten vasthoudend zullen zijn en voor de cliënt het beste resultaat zullen nastreven. Op integere wijze. Want integriteit staat bij Triple A Advocaten hoog in ’t vaandel. Door te allen tijde eerlijk en oprecht te handelen worden de belangen van cliënten optimaal behartigd.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact  op met Triple A Attorneys!

Triple A Attorneys Logo