Onze Advocaten

Het team van advocaten wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten.

Kennis, in de zin van specialistische kennis op een groot aantal rechtsgebieden, zowel civiel-, bestuurs- als strafrechtelijke, hangt nauw samen met ervaring. En beiden zijn ruimschoots aanwezig. Door de veelzijdigheid en verschil-lende achtergronden en interesses van de partners is een grote mate van kennis en ervaringen beschikbaar. Op juridisch vlak, maar óók in het maatschappelijk bestel en het bedrijfsleven.

Mede hierdoor is de vaardigheid aanwezig zich snel te verplaatsen in cliënten en tot de kern van de zaak door te dringen. Om vervolgens met volledige toewijding de belangen te behartigen, waarbij verwacht mag worden dat de advocaten van Triple A Advocaten vasthoudend zullen zijn en voor de cliënt het beste resultaat zullen nastreven. Op integere wijze. Want integriteit staat bij Bokkes Advocaten hoog in ’t vaandel. Door te allen tijde eerlijk en oprecht te handelen worden de belangen van cliënten optimaal behartigd.

Triple Attorneys - Lawyers