Contractrecht

Het voorkomen van juridische conflicten is beter dan ze in een gerechtelijke procedure te moeten beslechten. Het maken van goede afspraken in een vroeg stadium is dan ook van groot belang. Immers: als uw juridische zaken goed zijn geregeld, kunnen kostbare gerechtelijke procedures voorkomen worden. De advocaten van Triple A Attorneys denken met u mee in de opzet en uitwerking van bijvoorbeeld algemene voorwaarden, in- en verkoopvoorwaarden, (ver)huurcontracten, arbeidsovereenkomsten en andere overeenkomsten.

Bij het aangaan van een overeenkomst of bij onderhandelingen zijn eveneens   de volgende juridische aspecten van belang:

  • Is uw gesprekspartner wel beslissingsbevoegd ?
  • In welk stadium van de onderhandelingen kan de tegenpartij deze niet meer afbreken zonder schadeplichtig te zijn ?
  • Hoe ver reikt uw onderzoeks- of informatieplicht ?

De gevoerde procedures bij het Gerecht betreffen vaak geschillen over de vraag wat partijen nu eigenlijk precies zijn overeengekomen of hebben bedoeld. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken beschikken de advocaten van Triple A Attorneys over specialistische kennis om uw wensen en afspraken in een sluitend contract vast te leggen.

Door snelle en praktische oplossingen creëren de advocaten van Triple A Attorneys de juridische basis voor uw onderneming, zodat u zich kunt bezighouden met uw hoofdondernemingsactiviteiten.