Intellectueel Eigendomsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht (IE) regelt de rechten van de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen.

Triple A Attorneys is geregistreerd als merkgemachtigde bij het Bureau for Intellectual Property Curaçao (zie ook http://www.bip.cw) en kan als zodanig als uw gemachtigde optreden bij het registreren en vernieuwen van intellectuele eigendomsrechten.

Daarnaast behandelt Triple A Attorneys zaken op de navolgende rechtsgebieden:
auteursrecht (waar portretrecht en het beeldrecht), databankenrecht, octrooirecht, bedrijfs- of handelsgeheim, merkenrecht (zowel productnamen als logo’s), handelsnaamrecht, domeinnaamrecht, tekeningen– en modellenrecht, halfgeleiderrecht, naburige rechten en kwekersrecht.