Intellectueel Eigendomsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht (IE) regelt de rechten van de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen.

Triple A Attorneys is geregistreerd als merkgemachtigde bij het Bureau for Intellectual Property Curaçao (zie ook http://www.bip.cw) en kan als zodanig als uw gemachtigde optreden bij het registreren en vernieuwen van intellectuele eigendomsrechten.

Daarnaast behandelt Triple A Attorneys zaken op de navolgende rechtsgebieden:
auteursrecht (waar portretrecht en het beeldrecht), databankenrecht, octrooirecht, bedrijfs- of handelsgeheim, merkenrecht (zowel productnamen als logo’s), handelsnaamrecht, domeinnaamrecht, tekeningen– en modellenrecht, halfgeleiderrecht, naburige rechten en kwekersrecht.

Voor de juridische dienstverlening aan onze cliënten hanteren onze Triple A Advocaten vanzelfsprekend ook deze hoogste Triple A kwaliteitsstandaard en ons team wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een toegewijde en pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn daarbij de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten. Op juridisch gebied, maar ook buiten het juridische vlak want onze Triple A Advocaten denken graag met u mee om tot een praktische, maar ook zo gunstig mogelijke oplossing voor u te komen. U mag dan ook van onze Triple A Advocaten verwachten dat wij voor u het beste resultaat zullen nastreven.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact  op met Triple A Attorneys!

Triple A Attorneys Logo