Familierecht

Family Law

Familierecht gaat doorgaans over ingrijpende, persoonlijke zaken. Om emoties niet de overhand te laten krijgen, doet u er goed aan een ervaren en ter zake kundige advocaat in te schakelen. Triple A Attorneys heeft een ruime ervaring in familiezaken.

‘One Shot’ Echtscheiding

Bij het geven van “ja-woord” sloot u een ingewikkeld contract af en onderwierp u zich aan onbekende wetten van heden en toekomst. In de romantiek heeft u nimmer gedacht aan de mogelijkheid dat het huwelijk zou kunnen eindigen door middel van een echtscheiding. Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in uw leven. Goed toegankelijke kennis en objectieve informatie zijn hierbij van belang. Indien u samen met uw echtgeno(o)t(e) heeft besloten dat een echtscheiding voor u beiden de juiste keuze is, kunt u alsnog op een waardige manier uit elkaar gaan. Triple A Attorneys kan u terzake deskundig bijstaan.Op dit moment kunnen echtelieden een keuze maken tussen een korte of een lange(re) echtscheidingsprocedure. Echter indien partijen het met elkaar eens zijn over de echtscheiding en de daaraan verbonden voorwaarden, kan de echtscheiding worden uitgesproken binnen één dag. Deze snelle manier van scheiden wordt ook wel “one shot” echtscheiding genoemd. De one shot echtscheiding brengt enkele voordelen met zich mee en kan voor u worden begeleid door Triple A Attorneys .

Voordelen van de “one shot” echtscheiding

  • Eenmalige verschijning voor het Gerecht
  • Laag vast tarief
  • Alle vermogensrechtelijke kwesties in één keer geregeld
  • Afspraken ten aanzien van minderjarige kinderen in één keer geregeld

De procedure van de ‘One shot echtscheiding

Om te beginnen dienen partijen het met elkaar eens te zijn over alle voorwaarden van de scheiding. U kunt bijvoorbeeld in onderling overleg afspraken maken over de verdeling van de boedel, de toewijzing van de echtelijke woning of de (kinder) alimentatie. Hierbij is het voor de one shot echtscheiding wel van belang dat u en uw echtgeno(o)t(e) in principe reeds een akkoord hebben bereikt over alle voorwaarden van de scheiding. Er zal met u een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek met één van de advocaten van Triple A Attorneys . Hierbij is het van belang  dat u samen met uw echtgeno(o)t(e) aanwezig bent op de persoonlijke afspraak.

Tijdens het gesprek wordt uw (concept)echtscheidingsconvenant doorgenomen en uitvoerig met u besproken. Het echtscheidingsconvenant is een overeenkomst waarin Triple A Attorneys uw afspraken en voorwaarden voor de echtscheiding heeft vastgelegd aan de hand van uw intakeformulier. Dit convenant kan uiteraard naar uw laatste wensen worden aangepast en wordt bij akkoord vervolgens door u beiden ondertekend. Tevens wordt de echtscheidingsprocedure mondeling uitgelegd.

Samenvatting

In principe is dus er maar één afspraak op ons kantoor nodig om de gehele echtscheidingsprocedure te regelen, waarna uw advocaat van Triple A Attorneys de echtscheiding verder voor u zal organiseren.

De normale echtscheidingsprocedure

Het is ook mogelijk dat u met uw echtgeno(o)t(e) geen akkoord heeft kunnen bereiken omtrent uw echtscheiding of de voorwaarden van uw echtscheiding. Wellicht geeft u er om persoonlijke redenen de voorkeur aan onafhankelijk van uw echtgeno(o)t(e) een echtscheidingsprocedure te beginnen. Triple A Attorneys kan u ook dan bijstaan in de te voeren echtscheidingsprocedure.