mr. drs. Eric Bokkes

Eric Bokkes - Triple A Attorneys

mr. drs. Eric Bokkes
bokkes@triplea.law

Eric Bokkes studeerde in 1996 af in Recht en Economie in Bedrijf en Maatschappij en in 1997 af in Internationaal Recht, beide aan de Rijks Universiteit Utrecht, en voltooide in 1999 de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was van 1998 tot 2004 bedrijfsjurist bij een tweetal grote organisaties en heeft in 2001 een handelsorganisatie in theaterfaciliteiten opgericht waarvan hij directeur was tot en met 2004.

Hij is sinds 2004 advocaat in het Nederlands Caribisch gebied en is de grondlegger van Triple A Advocaten (voorheen Bokkes Fontein Advocaten). Hij legt zich met name toe op ondernemingsrecht en geschillenbeslechting. Daarnaast was hij voorzitter van de Jonge Balie Curaçao en penningmeester van de Orde van Advocaten en is hij betrokken bij de Stichting Dierenbescherming Curaçao, voorheen als voorzitter van het bestuur en thans als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij spreekt Nederlands, Engels en Duits.

Eric Bokkes - Triple A Attorneys

Voor de juridische dienstverlening aan onze cliënten hanteren onze Triple A Advocaten vanzelfsprekend ook deze hoogste Triple A kwaliteitsstandaard en ons team wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een toegewijde en pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn daarbij de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten. Op juridisch gebied, maar ook buiten het juridische vlak want onze Triple A Advocaten denken graag met u mee om tot een praktische, maar ook zo gunstig mogelijke oplossing voor u te komen. U mag dan ook van onze Triple A Advocaten verwachten dat wij voor u het beste resultaat zullen nastreven.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact  op met Triple A Attorneys!

Triple A Attorneys Logo