Incasso

Debt Collection

Helaas komt het regelmatig voor dat (rechts)personen schulden maken en vervolgens met de noorderzon vertrokken lijken te zijn. Indien u de schuldeiser bent en met de kosten blijft zitten, wilt u daar natuurlijk wat aan doen. Dat is niet altijd even eenvoudig, zeker als de wanbetaler zich in het buitenland bevindt. Het is immers altijd weer een extra ‘hobbel’ om vanuit het ene land geld te innen in een ander land.

Hoewel in Nederland woonachtige Nederlanders, de voormalig Nederlandse Antillen –met name door de geografische afstand- ook vaak als buitenland beschouwen, maken deze eilanden nog steeds deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. De communicatie tussen deze verschillende onderdelen van het Koninkrijk is dan ook eenvoudiger dan met andere delen van de wereld. Zo zijn er bijvoorbeeld geen taalbarrières en zijn de geldende wetten grotendeels identiek.

Triple A Advocaten is gevestigd op Curaçao. Dat maakt het mogelijk schuldenaren op Curaçao, maar ook op de overige eilanden van de voormalig Nederlandse Antillen te traceren en uw vordering in te stellen. Of die schuld is gemaakt op de voormalig Nederlandse Antillen, in Nederland of elders doet niet ter zake.

De advocaten en medewerkers van Triple A Attorneys kunnen u behulpzaam zijn bij het innen van uw gelden in de voormalig Nederlandse Antillen door middel van het voeren van (buiten-) gerechtelijke incassoprocedures en hebben een ruime ervaring in de incassopraktijk, hetgeen zich veelal vertaalt in een positief resultaat!