Triple A will help you all the way!
Triple A will help you all the way!
Triple A will help you all the way!
Triple A will help you all the way!
Triple A will help you all the way!

Triple A Advocaten – Willemstad – Curacao

Triple A Expertise
Triple A Advocaten
Triple A Facebook
Triple A Contact

De ‘Triple A’ of ‘AAA’ status is van oorsprong een kwalificatie om aan te geven dat de kredietwaardigheid van een bank, bedrijf of overheid van de hoogst mogelijke kwaliteit is. Inmiddels wordt Triple A niet alleen maar in de oorspronkelijke financiële betekenis gebruikt, maar ook in een figuurlijke betekenis: Triple A Advocaten ‘van hoge kwaliteit’.

Triple A Advocaten

Voor de juridische dienstverlening aan onze cliënten hanteren onze advocaten vanzelfsprekend ook deze hoogste Triple A kwaliteitsstandaard en ons team wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een toegewijde en pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn daarbij de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten. Op juridisch gebied, maar ook buiten het juridische vlak want onze advocaten denken graag met u mee om tot een praktische, maar ook zo gunstig mogelijke oplossing voor u te komen. U mag dan ook van onze advocaten verwachten dat wij voor u het beste resultaat zullen nastreven.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact  op met Triple A Attorneys!

Triple A Advocaten

Triple A Attorneys Logo

Het team van advocaten wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn onze vier uitgangspunten.

Kennis, in de zin van specialistische kennis op een groot aantal rechtsgebieden, zowel civiel-, bestuurs- als strafrechtelijke, hangt nauw samen met ervaring. En beiden zijn ruimschoots aanwezig. Door de veelzijdigheid en verschil-lende achtergronden en interesses van de partners is een grote mate van kennis en ervaringen beschikbaar. Op juridisch vlak, maar óók in het maatschappelijk bestel en het bedrijfsleven.

Mede hierdoor is de vaardigheid aanwezig zich snel te verplaatsen in cliënten en tot de kern van de zaak door te dringen. Om vervolgens met volledige toewijding de belangen te behartigen, waarbij verwacht mag worden dat onze advocaten vasthoudend zullen zijn en voor de cliënt het beste resultaat zullen nastreven. Op integere wijze. Want integriteit staat bij onze advocaten hoog in ’t vaandel. Door te allen tijde eerlijk en oprecht te handelen worden de belangen van cliënten optimaal behartigd.