Insolventie

De advocaten van Triple A Attorneys treden geregeld op als curator of bewindvoerder in faillissementen. Hierdoor beschikken wij over een ruime ervaring op dit gebied en kunnen wij advies bieden vanuit verschillende perspectieven van de zaak.

Wilt u advies bij het aanvragen van het faillissement van een debiteur die zijn schulden niet betaalt of wellicht van uw eigen onderneming, dan bent u bij Triple A Attorneys aan het juiste adres. Wij kunnen beoordelen of de aanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet en deze voor u bij het gerecht indienen.

Ook kunnen wij een surseance van betaling aanvragen. Soms kan een onderneming, die in betalingsmoeilijkheden verkeert, een faillissement voorkomen door een surseance van betaling aan te vragen. Tijdens de surseance van betaling kan de onderneming niet gedwongen worden sommige vorderingen te voldoen. Zo kan een bedrijf even op adem komen.

Als uw faillissement is aangevraagd door een crediteur, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om hiertegen mondeling verweer te voeren. De bijstand van een ervaren advocaat zoals de advocaten van Triple A Attorneys is dan cruciaal. Een faillietverklaring kan worden voorkomen, of wij kunnen voor u in hoger beroep of verzet tegen een vonnis van faillietverklaring. Omdat de beroepstermijnen uitzonderlijk kort zijn, is snelle actie van een advocaat vereist. Ook kan er, als er toch een faillissement wordt uitgesproken, in een vroeg stadium overleg gevoerd worden met de curator.