Maritiem Recht

Maritiem recht heeft betrekking op alle juridische aspecten van het vervoer over water in de ruimste zin. Het maritiem recht vormt een geheel eigen rechtsgebied. De toepasselijke wet- en regelgeving wijkt af van de standaard in het burgerlijk wetboek en is grotendeels gebaseerd op internationale verdragen.

Bijvoorbeeld beslaglegging op een schip is een praktisch en effectief middel tot verhaal van een maritieme vordering. Triple A Attorneys kan voor u op korte termijn beslag leggen op een zeeschip dat zich in de territoriale wateren van een van onze eilanden bevindt.

Triple A Attorneys heeft de expertise in huis die nodig is voor adequate advisering op dit gebied, en kan u bijstaan bij allerhande kwesties op zeerechtelijk gebied. Triple A Attorneys rekent diverse maritiem gerelateerde bedrijven tot haar clientele, zoals internationale banken, rederijen en andere hypotheekhouders, scheepsagenten, havenbedrijven en stuwadoors.

Voor al uw vragen over maritieme vorderingen, zoals het leggen of opheffen van beslag op schepen en de executoriale (of onderhandse) verkoop van schepen, bent u bij ons aan het juiste adres.