Maritiem Recht

Maritiem recht heeft betrekking op alle juridische aspecten van het vervoer over water in de ruimste zin. Het maritiem recht vormt een geheel eigen rechtsgebied. De toepasselijke wet- en regelgeving wijkt af van de standaard in het burgerlijk wetboek en is grotendeels gebaseerd op internationale verdragen.

Bijvoorbeeld beslaglegging op een schip is een praktisch en effectief middel tot verhaal van een maritieme vordering. Triple A Attorneys kan voor u op korte termijn beslag leggen op een zeeschip dat zich in de territoriale wateren van een van onze eilanden bevindt.

Triple A Attorneys heeft de expertise in huis die nodig is voor adequate advisering op dit gebied, en kan u bijstaan bij allerhande kwesties op zeerechtelijk gebied. Triple A Attorneys rekent diverse maritiem gerelateerde bedrijven tot haar clientele, zoals internationale banken, rederijen en andere hypotheekhouders, scheepsagenten, havenbedrijven en stuwadoors.

Voor al uw vragen over maritieme vorderingen, zoals het leggen of opheffen van beslag op schepen en de executoriale (of onderhandse) verkoop van schepen, bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor de juridische dienstverlening aan onze cliënten hanteren onze Triple A Advocaten vanzelfsprekend ook deze hoogste Triple A kwaliteitsstandaard en ons team wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een toegewijde en pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn daarbij de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten. Op juridisch gebied, maar ook buiten het juridische vlak want onze Triple A Advocaten denken graag met u mee om tot een praktische, maar ook zo gunstig mogelijke oplossing voor u te komen. U mag dan ook van onze Triple A Advocaten verwachten dat wij voor u het beste resultaat zullen nastreven.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact  op met Triple A Attorneys!

Triple A Attorneys Logo