mr. Joanne Jansen

Joanne Jansen - Triple A Attorneys

mr. Joanne Jansen
jansen@triplea.law

Joanne heeft Curaçaos recht gestudeerd aan de University of Curaçao en studeerde in 2020 af in de afstudeerrichting Strafrecht. Tijdens haar studie is zij in 2018 bij Triple A Attorneys begonnen als student-stagiaire. Na haar stage periode is zij in de laatste fase van haar studie in dienst getreden bij Triple A Attorneys als “Paralegal” en vervolgens in 2020 in dienst getreden bij Triple A Attorneys als advocaat. Joanne legt zich toe op de algemene rechtspraktijk en heeft in het bijzonder met name ervaring op het gebied van ambtenarenrecht, bestuursrecht, strafrecht en arbeidsrecht.

Joanne spreekt Papiaments, Nederlands en Engels.

Joanne Jansen - Triple A Attorneys

Voor de juridische dienstverlening aan onze cliënten hanteren onze Triple A Advocaten vanzelfsprekend ook deze hoogste Triple A kwaliteitsstandaard. Ons team wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een toegewijde en pro-actieve instelling, die continu streven naar uitmuntendheid. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn daarbij de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten. Deze principes worden toegepast in elke facet van ons werk, zowel op juridisch gebied als daarbuiten. Wij van Triple A Advocaten denken graag met u mee om tot een praktische, maar ook zo gunstig mogelijke oplossing voor u te komen. U mag dan ook van onze Triple A Advocaten verwachten dat wij met onze doordachte strategieën en innovatieve aanpak voor u het beste resultaat zullen nastreven.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact op met Triple A Attorneys voor professioneel juridisch advies en ondersteuning op maat in complexe zaken.

Triple A Attorneys Logo