Fiscaal recht

Triple A Attorneys staat bedrijven en particulieren bij in procedures tegen de Belastingdienst, maar wij adviseren ook bij het opzetten van optimale juridische en fiscale ondernemingsstructuren.

Daarnaast kunnen wij u in zaken van vermeende belastingfraude van dienst zijn, door uw belangen op deskundige wijze te behartigen. Bij dergelijke zaken is zowel fiscale als strafrechtelijke kennis vereist, vakgebieden waarin ons kantoor is gespecialiseerd. Wij staan u bij in het traject vanaf het moment van onderzoek tot een eventueel proces tot aan de hoogste instantie, waarbij wij op het gebied van zullen optreden als een zeer kritische partij om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Voor de juridische dienstverlening aan onze cliënten hanteren onze Triple A Advocaten vanzelfsprekend ook deze hoogste Triple A kwaliteitsstandaard en ons team wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een toegewijde en pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn daarbij de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten. Op juridisch gebied, maar ook buiten het juridische vlak want onze Triple A Advocaten denken graag met u mee om tot een praktische, maar ook zo gunstig mogelijke oplossing voor u te komen. U mag dan ook van onze Triple A Advocaten verwachten dat wij voor u het beste resultaat zullen nastreven.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact  op met Triple A Attorneys!

Triple A Attorneys Logo