Rechtspersoon Ontbonden op Curacao

De Kamer van Koophandel heeft mijn rechtspersoon ontbonden

Eens per jaar publiceert de Kamer van koophandel te Curacao een lijst met rechtspersonen die zij wensen te ontbinden, met vermelding van de omstandigheden waarop het voornemen tot ontbinden is gegrond (bijvoorbeeld inschrijving niet betaald, geen bestuurder etc.). De lijst van Curaçaose rechtspersonen die zullen worden ontbonden wordt gepubliceerd in de Landscourant, en indien de bezwaren zes weken later nog steeds aanwezig zijn, wordt de Curaçaose rechtspersoon daadwerkelijk ontbonden.

De ontbonden Curaçaose rechtspersoon bezat assets. Wat nu?

Indien een Curaçaose rechtspersoon ambtshalve wordt ontbonden door de Curaçaose Kamer van Koophandel, zijn aan de vereffenaar doorgaans geen baten bekend, als gevolg waarvan deze direct wordt ontbonden. Echter, in sommige gevallen bezat de ontbonden rechtspersoon nog wel assets (zoals aandelen en/of onroerend goed, zie bijvoorbeeld https://www.triplea.law/real-estate-law/?lang=nl), terwijl de rechtspersoon dus al wel is ontbonden. Wat dan?

Kan een ontbonden Curaçaose rechtspersoon weer herleven?

Een ontbonden rechtspersoon kan in Curacao helaas niet herleven; de Curaçaose wet biedt die mogelijkheid niet. De enige oplossing is, om de assets die zijn achtergebleven in de ontbonden rechtspersoon over te dragen aan een derde, nadat de vereffening is heropend. Dit geschiedt door een procedure te beginnen bij het Gerecht te Curacao met het verzoek tot heropening onder benoeming van een (zelf gekozen) vereffenaar. Daarna zal het proces van liquidatie worden heropend en zal de vereffenaar de assets te gelde maken en de opbrengsten verdelen. Daarna zal de rechtspersoon (opnieuw) worden ontbonden.

Triple A Attorneys heeft een ruime (en succesvolle) ervaring in de juridische merites volgend op een ontbonden rechtspersoon, en het optreden als vereffenaar. Voor contactinformatie zie: https://www.triplea.law/contact/?lang=nl.

Bent u op zoek naar een andere expertise van ons Advocatenkantoor? Kijk dan op https://www.triplea.law/expertise/?lang=nl.

Juridisch advies van een advocaat op Curacao op Triple A niveau!

Per 10 oktober 2010 (10-10-’10) zijn de voormalig Nederlandse Antillen opgegaan in Curacao en Sint Maarten (als aparte landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden) en Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius als onderdeel van Nederland). In al deze (ei)landen, en op Aruba, kan uw advocaat van Triple A Advocaten u juridisch bijstaan.

Vind ons ook op social media Facebook en LinkedIn