Registratie  opgeheven Curacao

De Kamer van Koophandel te Curacao heeft de registratie van mijn vennootschap opgeheven

Eens per jaar publiceert de Kamer van koophandel te Curacao een lijst met rechtspersonen waarvan zij de registratie willen opheffen en ontbinden, met vermelding van de omstandigheden waarop het voornemen tot opheffing is gegrond (bijvoorbeeld inschrijving niet betaald, geen bestuurder etc.). De lijst van Curaçaose rechtspersonen waarvan de registratie zal worden opgeheven wordt gepubliceerd in de Landscourant, en indien de bezwaren zes weken later nog steeds aanwezig zijn, wordt de registratie van de Curaçaose rechtspersoon opgeheven. Wij helpen u met uw ‘Registratie Opgeheven Curacao’ probleem!

De Curaçaose rechtspersoon waarvan de registratie is opgeheven bezat assets. Wat nu?

Indien de registratie van een Curaçaose rechtspersoon ambtshalve wordt opgeheven door de Curaçaose Kamer van Koophandel, wordt deze doorgaans direct ontbonden, omdat aan de vereffenaar geen baten bekend zijn. Echter, in sommige gevallen bezat de opgeheven rechtspersoon nog wel assets (zoals aandelen en/of onroerend goed, zie bijvoorbeeld https://www.triplea.law/real-estate-law/?lang=nl), terwijl de registratie inmiddels dus al wel is opgeheven. Wat te doen?

Kan de registratie van een opgeheven Curaçaose rechtspersoon weer herleven?

Helaas niet: een rechtspersoon waarvan de registratie is opgeheven kan niet herleven, de Curaçaose wet biedt die mogelijkheid niet. De enige oplossing is, om de assets die zijn achtergebleven in de –inmiddels opgeheven- rechtspersoon over te dragen aan een derde, nadat de vereffening is heropend. Het heropenen van de vereffening geschiedt door een verzoekschrift in te dienen bij het Gerecht te Curacao met dat verzoek onder benoeming van een zelf gekozen vereffenaar. Daarna zal het proces van liquidatie herleven (en de registratie daarvan), de vereffenaar zal de assets te gelde maken en opbrengsten verdelen, en daarna de rechtspersoon opnieuw laten registreren als zijnde (opnieuw) opgeheven en ontbonden.

Triple A Attorneys heeft een ruime (en succesvolle) ervaring in het juridische proces van heropening van een vereffening en het optreden als vereffenaar voor een opgeheven rechtspersoon. Voor contactinformatie zie: https://www.triplea.law/contact/?lang=nl.

Juridisch advies van een advocaat op Curacao op Triple A niveau!

Per 10 oktober 2010 (10-10-’10) zijn de voormalig Nederlandse Antillen opgegaan in Curacao en Sint Maarten (als aparte landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden) en Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius als onderdeel van Nederland). In al deze (ei)landen, en op Aruba, kan uw advocaat van Triple A Advocaten u juridisch bijstaan.

Vind ons ook op social media Facebook en LinkedIn